понеділок, 12 січня 2015 р.

Готуємося до засідання РМЦ 15 січня 2015 року

Цитата за даною темою…
     Державний стандарт з математики зазначає: „ Якість математичної підготовки молодого покоління - індикатор готовності суспільства до соціально - економічного розвитку, мобільності особливості в освоєнні і впровадженні нових технологій, розумінні принципів побудови і правильного використання сучасної техніки, сприйманні наукових і технічних ідей. Тобто від якості математичної підготовки залежить науковий, технологічний, технічний, економічний та оборонний потенціал Держави”.

     Одним із головних призначень моніторингових досліджень що проводяться у будь якому навчальному закладі є цілеспрямоване корегування базової математичної підготовки учнів за одержаними результатами. Ці результати дають чітке уявлення про те, чи оволоділи тим чи іншим видом діяльності окремі учні, або клас в цілому.
     В педагогічній літературі існує точка зору, що між поняттями „корекція знань учнів” та „робота над помилками” існує відмінність. В першому випадку мова йде про можливі викривлення в знаннях учнів, а в другому про виправлення конкретних (можливо нетипових для всього класу) помилок.
Форми організації корекційної роботи можуть бути як індивідуальними, так і колективними залежно від отриманих результатів.
     Цікаво, як на практиці вчителю вдається організувати корекцію знань учнів...
     Сподіваюся, що підготовані до засідання РМЦ матеріали з зазначеної теми будуть цікавими для всіх присутніх та корисними для вчительської спільноти Комунарського району. Запрошую всіх керівників ШМО до цікавої, змістовної зустрічі.