пʼятниця, 29 квітня 2016 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2016 РОКУ

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З МАТЕМАТИКИ
Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).
Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи - 33.
На виконання роботи відведено 180 хвилин.
Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді наведено п’ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав та позначив відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). До кожного завдання цієї форми у двох колонках наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланку відповідей А.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.
4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31-33). Під час виконання цих завдань до кожного з них учасник зовнішнього незалежного оцінювання має розробити спосіб розв’язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв’язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв’язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б.

Увага!
Результат виконання завдань 1-28, 31, 32 буде зараховуватися
як державна підсумкова атестація.
Результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час
прийому до вищих навчальних закладів.

Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з математики:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Завдання 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано, учасник одержує 0 балів.
Максимальний бал за виконання структурованого завдання - 2.
Завдання 27-30 оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо надано правильну відповідь; 0 балів, якщо надано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
4. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю: завдання 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, З або 4 бали; завдання 33 - в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі завдання (1-28, 31, 32), що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, - 52.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання (1-33) сертифікаційної роботи, - 62.